Olemme yritys, joka tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tulkkauksia ja käännöksiä on mahdollista saada useilla eri kielillä. Palvelemme viranomaisia, yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Tulkki- ja kääntäjäverkostomme kattaa koko maan. Lisäksi koulutamme viranomaisia ja yrityksiä tulkin käyttöön liittyvissä asioissa.

Meille on tärkeintä tarjota laadukasta palvelua ja olemme panostaneet osaaviin ammattilaisiin. Tulkkimme ja kääntäjämme ovat koulutettuja, ammattitaitoisia, puolueettomia sekä luotettavia, ja heillä on laaja kokemus tulkkaus- ja käännöstyöstä eri toimintasektoreilla.

Valtionhallinnon puitesopimustoimittaja Luotettava kumppani

Tulkkauspalvelut

Vaivatonta vuorovaikutusta ilman kielirajoja

Tarjoamme etätulkkausta (puhelimitse ja videopalveluna) sekä paikan päällä tapahtuvaa tulkkausta:

Mahdolliset jatkotilaukset tulee tehdä Polariksen toimiston kautta.

Tulkkaustilanteet hoidamme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti. Tulkkimme noudattavat tulkkien ammattisäännöstöä.

Autamme mielellämme tulkkauksiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa ja koulutusta tulkkipalveluiden käyttöön liittyen. Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi.

Käännöspalvelut

Helpota omaa työtäsi, tehosta markkinointiasi ja keskity olennaiseen ilman kielimuuria

Tarjoamme laadukasta asiakirjojen, esitteiden, internetsivustojen ja muun kirjoitetun materiaalin käännöspalvelua. Kääntäjillämme on laaja kokemus käännöstyöstä ja heitä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Käännöstyön voit tilata tai voit pyytää siitä tarjouksen lähettämällä työn tiedot helppokäyttöisen ja tietoturvallisen järjestelmämme kautta tai (mikäli käännösmateriaalissa ei ole salassa pidettäviä tietoja, kuten henkilötietoja) voit lähettää käännettävän tiedoston sekä yhteystietosi sähköpostitse osoitteeseen kaannos@polariskielipalvelut.fi.

Koulutuspalvelut

Apua tulkin käyttöön?

Tarjoamme viranomaisille ja yrityksille tulkkaustilanteita koskevaa koulutusta, ja meiltä voi tilata eri laajuisia koulutuspaketteja, joissa käydään läpi tulkin kanssa työskentelyä.

Sopimusasiakkaillemme koulutuspalvelut ovat ilmaisia.

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista palvelua tarvitset, niin räätälöimme yhdessä sopivan kokonaisuuden.

Kielivalikoimamme

Akani
Albanian
Amharic
Arabic
Aramaic/Assyrian
Avromani/Awromani
Azeri
Badini
Bahasa Indonesia
Bengali/Bangla
Berber/Amazigh
Bosnian
Bulgarian
Burmese/Myanmar
Bwe/Bghai/Baghi
Cantonese
Croatian
Czech
Danish
Dari
Dutch
English
Estonian
Fante
Finnish
Flaami
French
Georgia
German
Gorani (kurdi)
Greek
Hawrami/Horami (Kurdish)
Hazaragi (Dari)
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesia
Italian
Japanese
Karen
Karenni/Kayah
Khmer
Kinyamulenge
Kinyaruanda
Kinyarwanda/Fumbira
Kirghiz/Kyrgyz
Korean
Kurmandzi (Kurdish)
Latvian
Malay
Mandarin Chinese
Mandinka
Mari
Moldovan
Nepali
Newar
Norwegian
Owrami/Avromani (Kurdish)
Pashto/Pushtu
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Romanian
Ruanda
Russian
Serbian
Serbo-Croatian
Shekaki (Kurdish)
Sinhala
Slovak
Somali
Sorani (Kurdish)
Spanish
Swahili/Kiswahili
Swedish
Tagalog
Tamil
Thai
Tigrinya
Turkish
Twi (Akan language)
Ukrainian
Urdu
Uyghur
Uzbek
Vietnamese
Wu Chinese
cebuano
filipino
fumbira
kayah
kinyamulenge
kirundi
lingala

Hinnasto

Tulkkauspalvelut

Tulkkauksia voi tilata 24/7 soittamalla numeroon 044 77 00 700.

Puhuttujen kielten asioimistulkkaukset virka-aikoina, sekä etänä että paikan päällä 69 €/h + alv.

Myös muita tulkkauslajeja kuten puhuttelu-, oikeus-, neuvottelu-, simultaanitulkkauksia sekä esimerkiksi viittomakieltä tiedusteltavissa.

Laskutamme seuraavat lisät:

Minimiveloitus:

Sekä etä- että paikan päällä -tulkkauksissa sovitun ajan ylimenevästä osasta laskutetaan vartin tarkkuudella, eli mikäli sovittu aika ylittyy vähintään kolmella minuutilla, laskutetaan jokaiselta alkavalta viideltätoista minuutilta.

Esim.

Tulkkaus on sovittu ajalle 21.12. klo 9.30 - 10.00, mutta tulkkaus ylittyy klo 10.07 asti.
Laskutus: 50,25 € (puoli tuntia + vartti) + alv.

Matkakulut

Mahdollisista matkakuluista (kilometrikorvauksista tai matkalipuista tulkkauspaikalle ja takaisin) laskutus tapahtuu toteutuneiden matkakulujen mukaisesti. Mikäli toimeksisaaja käyttää hallitsemaansa autoa, kilometrikorvauksen hinta on 0,65 €/km.

Matka-aikakorvaus

Mikäli edestakainen matka tulkkauspaikalle kestää vähintään tunnin, tilaajalta laskutetaan matka-aikakorvaus. Matka-aikakorvaus on puolet tulkkaustunnin tuntihinnasta. Matka-aika laskutetaan 15 minuutin jaksoissa.

Käännökset

69 €/käännössivu + alv.
(yksi käännössivu = 1560 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien)

Isommista, kiireellistä tai erityisen vaativista käännöksistä annamme erillisen tarjouksen, jonka voitte pyytää kirjautumalla helppokäyttöiseen ja tietoturvalliseen järjestelmäämme tai lähettämällä yhteystietonne sekä käännettävän tiedoston (mikäli materiaaleissa ei ole salassa pidettäviä tietoa, kuten henkilötietoja) sähköpostitse osoitteeseen kaannos@polariskielipalvelut.fi

Tulkkausperuutuksiin liittyvät laskutukset

Tulkkauksia voi perua tai siirtää maksutta arkipäivisin vähintään 24 tuntia ennen tulkkausta (24 tunnin määräajassa ei huomioida arkipäivien ulkopuolista aikaa, kuten viikonlopun päiviä tai arkipyhiä).

Ilmoitattehan mahdollisista peruutuksista Polarikselle ja me ilmoitamme tulkille.

Mikäli tulkkauksen peruuntumisesta ei ole ilmoitettu Polarikselle määräajassa tai jos esim. asiakas ei saavu sovittuna aikana sovittuun tapaamiseen, tulkkaus laskutetaan normaalisti ja tilatun ajan mukaisesti. Matkakuluista sekä matka-aikakorvauksista laskutetaan, mikäli tulkki on saapunut paikalle tai on jo ollut matkalla tulkkauspaikkaan tilauksen peruuntuessa.

Käännöstoimeksiantojen peruutuksiin liittyvät laskutukset

Käännöstoimeksiannon peruuntumisesta laskutetaan, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäislaskutus on puoli sivua tai jo käännetyn sivumäärän mukaan.

Ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu, sen laadintaan osallistuneiden, tulkkeja edustavien liittojen jäseniä: puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja ja puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

Asioimistulkin eettiset ohjeet

 1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä tai etätulkkauksen osalta riittävää tietoteknistä osaamista tai tarvittavaa laitteistoa.
 5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa sekä selvittää, millä tavoin tulkkaus toteutetaan.
 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
 8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
 9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
 10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
 11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
 12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

Asiantuntijuus asioimistulkin työssä

Tulkkauksen tavoitteena on välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen tasa-arvo toteutuu.

Tasa-arvon toteutumiseksi tulkin velvollisuus ja oikeus on toimia tilanteessa oman alansa asiantuntijana niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista. Tämän vuoksi tulkattavan viestintätilanteen alussa tulkki määrittelee osallistujille tulkin roolin ja tulkkauksen edellytykset. Hän myös puuttuu tarvittaessa esimerkiksi käytännön järjestelyihin taikka vaikuttaa viestin ja tilanteen kulkuun, kun se kattavan tulkkauksen vuoksi on tarpeen.

Tulkki sopii ennen tulkkauksen alkamista osanottajien kanssa siitä, miten osapuolten tulee toimia, jotta tulkki pystyy kattavaan tulkkaukseen. Tulkilla on velvollisuus ja oikeus keskeyttää puhuja saadakseen tulkkausvuoron, jos viestin välittämisen tarkkuus kärsii puheenvuorojen pituuden tai päällekkäisyyksien vuoksi.

Ammattilainen, liity joukkoomme

Rekrytoimme koulutettuja, kokeneita ja laadukasta työtä tekeviä tulkkeja ja kääntäjiä kaikista kieliryhmistä. Mikäli olet kiinnostunut liittymään osaavaan joukkoomme, lähetä meille suomenkielinen CV:si ja avoin hakemuksesi osoitteeseen: rekry@polariskielipalvelut.fi

Otamme yhteyttä ja sovimme haastatteluajasta.
Teemme sopimukset aina kirjallisesti ja varmistamme, että ohjeet ja ehdot ovat osapuolille selvät.

Polariksen tärkeimpiä arvoja ovat läpinäkyvyys ja rehellisyys. Haluamme tarjota asiakkaillemme alan parhaiden ammattilaisten laadukkaat palvelut, tinkimättä toimeksisaajiemme asemasta tai oikeuksista.

Ota yhteyttä

Polaris Kielipalvelut Oy

Ympärivuorokautinen palvelunumero:

044 77 00 700 (24/7)

Tulkkaustilaukset ja yleiset asiat:

Käännöstilaukset:

Laskutus ja palkkionmaksu:

Käyntiosoitteet:

Aarnintie 5 B 13
95420 Tornio


Askistontie 14 A
01680 Vantaa