Olemme yritys, joka tarjoaa tulkkaus- ja käännöspalveluja asiakkaan tarpeiden pohjalta. Tulkkauksia ja käännöksiä on mahdollista saada useilla eri kielillä, ja palvelemme viranomaisia, yrityksiä sekä yksityishenkilöitä. Tulkki- ja kääntäjäverkostomme kattaa koko maan. Lisäksi koulutamme viranomaisia ja yrityksiä tulkin käyttöön liittyvissä asioissa.

Meille on tärkeintä tarjota laadukasta palvelua ja olemme panostaneet osaaviin ammattilaisiin. Tulkkimme ja kääntäjämme ovat koulutettuja, ammattitaitoisia, puolueettomia sekä luotettavia, ja heillä on laaja kokemus tulkkaus- ja käännöstyöstä eri toimintasektoreilla.

                    

Tulkkauspalvelut

Vaivatonta vuorovaikutusta ilman kielirajoja

Tarjoamme sekä puhelintulkkausta että paikan päällä tapahtuvaa tulkkausta:

Tulkkaustilanteet hoidamme ammattitaitoisesti ja luottamuksellisesti. Tulkkimme noudattavat tulkkien ammattisäännöstöä.

Autamme mielellämme tulkkauksiin liittyvissä asioissa ja kysymyksissä. Lisäksi tarjoamme neuvontaa ja koulutusta tulkkipalveluiden käyttöön liittyen. Ota yhteyttä ja kerro tarpeesi.

Käännöspalvelut

Helpota omaa työtäsi, tehosta markkinointiasi ja keskity olennaiseen ilman kielimuuria

Tarjoamme laadukasta asiakirjojen, esitteiden, internetsivustojen ja muun kirjoitetun materiaalin käännöspalvelua. Kääntäjillämme on laaja kokemus käännöstyöstä ja heitä sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus.

Käännöstyön voit tilata tai voit pyytää siitä tarjouksen lähettämällä yhteystietosi sekä käännettävän tiedoston sähköpostitse osoitteeseen kaannos@polariskielipalvelut.fi

Koulutuspalvelut

Apua tulkin käyttöön?

Tarjoamme viranomaisille ja yrityksille tulkkaustilanteita koskevaa koulutusta, ja meiltä voi tilata eri laajuisia koulutuspaketteja, joissa käydään läpi tulkin kanssa työskentelyä.

Ota yhteyttä ja kerro meille, millaista palvelua tarvitset, niin räätälöimme yhdessä sopivan kokonaisuuden.

Kielivalikoimamme

Akani
Albanian
Amharic
Arabic
Aramaic/Assyrian
Armenian
Avromani/Awromani
Azeri
Badini
Bengali/Bangla
Berber/Amazigh
Bosnian
Bulgarian
Burmese/Myanmar
Cantonese
Chetchen
Croatian
Czech
Danish
Dari
Dutch
English
Estonian
Fantse/Mfantse/Fante/Fanti
Finnish
French
Ga/Kwa
Georgia
German
gorani (kurdi)
Greek
Hawrami/Horami (Kurdish)
Hebrew
Hindi
Hungarian
Italian
Japanese
Kalhori (Kurdish)
Karen
Karenni/Kayah
Kazakh
Khmer
Kinyarwanda/Fumbira
Kirghiz/Kyrgyz
Korean
Kurmandzi (Kurdish)
Latvian
Lithuanian
Macedonian
Mandarin Chinese
Mandinka
Mari
Moldovan
Montenegrin
Nepali
Norwegian
Oromo
Owrami/Avromani (Kurdish)
Pashto/Pushtu
Persian
Polish
Portuguese
Punjabi
Romanian
Russian
Serbian
Shekaki (Kurdish)
Sign language
Slovak
Somali
Sorani (Kurdish)
Spanish
Swahili
Swedish
Tagalog
Tamil
Thai
Tigrinya
Turkish
Turkmen
Twi (Akan language)
Ukrainian
Urdu
Uyghur
Uzbek
Vietnamese

Hinnasto

Tulkkauspalvelut (puhelimitse ja paikan päällä)

67 €/h + alv. (1.1.2019 alkaen)

Minimiveloitus:

Sekä puhelin- että paikan päällä -tulkkauksissa sovitun ajan ylimenevästä osasta laskutetaan vartin tarkkuudella, eli mikäli sovittu aika ylittyy vähintään kolmella minuutilla, laskutetaan jokaiselta alkavalta viideltätoista minuutilta.

Esim.

Tulkkaus on sovittu ajalle 21.12. klo 9.30 - 10.00, mutta tulkkaus ylittyy klo 10.07 asti.
Laskutus: 48,00 € (puoli tuntia + vartti) + alv.

Tulkkauksia voi tilata 24/7 soittamalla numeroon 044 77 00 700.
Tulkkauspalveluhintoihin ei tule erillisiä lisiä, vaikka tulkkaus tapahtuisi illalla, yöaikana, viikonloppuna, loma-aikana tai pyhäpäivänä.

Matkakulut

Kilometrikorvaukset tulkkauspaikalle ja takaisin veloitetaan valtion matkustussäännön kulloinkin voimassa olevien säädösten mukaisesti.

Matka-aikakorvaus

Mikäli edestakainen matka tulkkauspaikalle kestää yli tunnin, tilaajalta laskutetaan matka-aikakorvaus. Matka-aika laskutetaan 15 minuutin jaksoissa.

Käännökset

67 €/sivu + alv. (1.1.2019 alkaen); yksi käännössivu = 1560 merkkiä, välilyönnit mukaan lukien.

Kiireelliset ja erityisen vaativat käännökset tarjoamme eri hinnalla, joten pyydä tarjous lähettämällä yhteystietosi sekä käännettävä tiedosto sähköpostitse osoitteeseen kaannos@polariskielipalvelut.fi

Tulkkausperuutuksiin liittyvät laskutukset

Tulkkauksen voi perua tai siirtää maksutta viimeistään 24 tuntia ennen tulkkausta.

Mikäli tulkkausta ei peruta määräajassa tai jos esim. asiakas ei saavu sovittuna aikana sovittuun tapaamiseen, tulkkaus laskutetaan normaalisti ja tilatun ajan mukaisesti. Peruutukset tulee ilmoittaa välittömästi Polaris Kielipalvelulle eikä tulkille.

Käännöstoimeksiantojen peruutuksiin liittyvät laskutukset

Käännöstoimeksiannon peruuntumisesta laskutetaan, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäislaskutus on puoli sivua tai jo käännetyn sivumäärän mukaan.

Ammattisäännöstö

Asioimistulkkaus on viranomaisen, yhteiskunnan virallisen instituution tai jonkin muun tahon ja yksilön tai pienehkön ryhmän välisen dialogin tulkkausta. Tässä säännöstössä tulkilla tarkoitetaan koulutettua ja/tai kokenutta ammattilaista ja tulkkauksen asiantuntijaa, joka on tulkkaustilanteessa täysin puolueeton ja riippumaton.

Ammattisäännöstö sitoo, ellei laista tai asetuksista yksittäistapauksissa toisin johdu, sen laadintaan osallistuneiden, tulkkeja edustavien liittojen jäseniä: puhuttujen ja viitottujen kielten tulkkeja, kirjoitustulkkeja ja puhetta tukevien tai korvaavien menetelmien tulkkeja.

Asioimistulkin eettiset ohjeet

 1. Tulkilla on salassapitovelvollisuus.
 2. Tulkki ei käytä väärin mitään tulkkauksen yhteydessä tietoonsa tullutta.
 3. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hän on esteellinen.
 4. Tulkki ei ota vastaan toimeksiantoa, johon hänellä ei ole riittävää pätevyyttä.
 5. Tulkki valmistautuu tehtäväänsä huolellisesti ja ajoissa.
 6. Tulkki tulkkaa kattavasti, ei jätä mitään pois eikä lisää mitään asiaankuulumatonta.
 7. Tulkki on puolueeton viestinvälittäjä eikä anna tunteidensa, asenteidensa ja mielipiteidensä vaikuttaa työhönsä.
 8. Tulkki ei toimi tulkattavien avustajana tai asiamiehenä eikä toimeksiantonsa aikana ole velvollinen hoitamaan muita kuin tulkkaustehtäviä.
 9. Tulkki käyttäytyy tilanteen ja toimeksiannon vaatimalla tavalla.
 10. Tulkki ilmoittaa seikoista, jotka vaikeuttavat oleellisesti tulkkausta tulkkaustilanteessa.
 11. Tulkki ei toimi ammattikuntaansa haittaavalla tavalla.
 12. Tulkki kehittää jatkuvasti ammattitaitoaan.

Asiantuntijuus asioimistulkin työssä

Tulkkauksen tavoitteena on välittää asioimistilanteen viestit tarkasti ja siten, että kielellinen tasa-arvo toteutuu.

Tasa-arvon toteutumiseksi tulkin velvollisuus ja oikeus on toimia tilanteessa oman alansa asiantuntijana niin, että puolueeton ja laadukas tulkkaus on mahdollista. Tämän vuoksi tulkattavan viestintätilanteen alussa tulkki määrittelee osallistujille tulkin roolin ja tulkkauksen edellytykset. Hän myös puuttuu tarvittaessa esimerkiksi käytännön järjestelyihin taikka vaikuttaa viestin ja tilanteen kulkuun, kun se kattavan tulkkauksen vuoksi on tarpeen.

Tulkki sopii ennen tulkkauksen alkamista osanottajien kanssa siitä, miten osapuolten tulee toimia, jotta tulkki pystyy kattavaan tulkkaukseen. Tulkilla on velvollisuus ja oikeus keskeyttää puhuja saadakseen tulkkausvuoron, jos viestin välittämisen tarkkuus kärsii puheenvuorojen pituuden tai päällekkäisyyksien vuoksi.

Tule meille töihin

Rekrytoimme koko ajan koulutettuja, kokeneita ja laadukasta työtä tekeviä tulkkeja ja kääntäjiä kaikista kieliryhmistä. Mikäli olet kiinnostunut työllistymään osaavaan joukkoomme, lähetä meille suomenkielinen CV:si ja avoin hakemuksesi osoitteeseen: rekry@polariskielipalvelut.fi

Ota yhteyttä

Polaris Kielipalvelut Oy

Ympärivuorokautinen palvelunumero:

044 77 00 700 (24/7)

Tulkkaustilaukset ja yleiset asiat:

Käännöstilaukset:

Laskutus ja palkkionmaksu:


Aarnintie 5 B 13
95420 Tornio